< návrat zpět

Koncert hoboj a harfa 2010

Velikonoční koncert se uskutečnil v neděli 4. dubna 2010 v 17. 00 h v evangelickém kostele v Krucemburku.

Účinkovaly Jaroslava Tajanovská na hoboj a Ivana Dohnalová na harfu.

Zazněla hudba těchto autorů: S. Vorlová, F. Domažlický, F. A. Rosetti, G. P. Telemann, J. L. Dusík.

Jednalo se o výjimečný hudební zážitek a posluchači byli velice spokojeni.