Kategorie: Novinky a akce

Adventní sborový dopis 2016

Text letošního adventního sborového dopisu, obsahující připomenutí vánoční zvěsti, rekapitulaci bohoslužebného programu v závěru kalendářního roku 2016 a stručný výhled na investice roku 2017. V závěru zprávy je odkaz na stažení dopisu ve formátu PDF.

Milé sestry a milí bratři,


srdečně Vás všechny zdravíme jménem staršovstva našeho sboru a přejeme Vám hodně radosti a naděje v této předvánoční době.


O Vánocích si všechny křesťanské církve připomínají narození Božího Syna Ježíše Krista. Andělé tehdy v Betlémě zvěstovali „velikou radost“. Volali: „nebojte se, narodil se vám dnes Spasitel!“ Boží sláva se ukázala všem. V Božím Synu přišla konečná záchrana pro celý svět.

Že už jste o tom slyšeli? Snad ano, ale životně důležité věci si ukládáme často jenom ve svém vědomí, ale naše srdce se jich vnitřně neúčastní. Něco o Bohu víme, ale naše srdce se přitom nijak nemění. Bůh sám přichází a nabízí záchranu. A co my? Uvědomujeme si vůbec svou situaci? Všichni potřebujeme Zachránce. Nepomůže nám jen vnější zbožnost, jen vnější příslušnost k církvi. Důležitý je vztah našeho srdce, náš osobní a živý vztah k Bohu. Nestačí jen své svědomí falešně utěšovat. Naše hříchy musí být odpuštěny. V tom je nám právě Ježíš Kristus jedinou zárukou. Narodil se a vstal z mrtvých pro nás všechny. Pro každého z nás platí tato radostná zvěst o záchraně. Zkusme znovu pochopit a přijmout pravý smysl Vánoc otevřeným a věřícím srdcem. „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ Lukášovo evangelium 2,10-11

Zveme Vás srdečně k těmto vánočním shromážděním:

Krucemburk:
24.12. - Štědrý den, bohoslužby v 10.00 h s pásmem dětí a mládeže G. F. Händel -
Mesiáš
25.12. - Boží hod, bohoslužby s večeří Páně v 10.00 h, vykonáme sbírku na
bohoslovce a vikariát naší církve
1. 1. - první neděle v roce, bohoslužby v 10.00 h

Chotěboř:
25.12. - Boží hod, bohoslužby s večeří Páně v 8.15 h, vykonáme sbírku na bohoslovce
a vikariát naší církve
1. 1. - první neděle v roce, bohoslužby v 8.15 h

Zveme Vás všechny k účasti na životě evangelického sboru. V letošním roce se uskutečnila generální oprava varhan v kostele a na jaře 2017 budeme měnit krytinu střechy kostela. Náklady budou více než 900 tisíc Kč. Přejeme Vám všem hodně Božího pokoje a radosti o Vánocích i v novém roce 2017.


S pozdravem za staršovstvo


Jaroslav Lacina                                        Marek Vanča
kurátor                                                        farář

 

 

Dopis ve formátu PDF ke stažení

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


icon , thanks odpovědět
<a href="http://www.fastrac.cz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=52:fastrac-8310-ma-kest-za-sebou&catid=2:kat1">thanks</a>
tgffh