Kategorie: Archiv novinek a akcí

Velikonoční sborový dopis 2017

Text letošního velikonočního sborového dopisu se zamyšlením, představením sborového programu během Velikonoc i termínu výročního sborového shromáždění. V závěru zprávy je odkaz na stažení dopisu ve formátu PDF.

"On je smírnou obětí za naše hříchy, a ne jenom za naše, ale za hříchy celého světa."
1. Janova 2,2


Milé sestry a milí bratři,


zdravíme Vás srdečně v tomto období před Velikonocemi, v době postní. Byli bychom rádi, abyste se zamysleli spolu s námi nad slovy z epištoly Janovy. Uvádíme k nim poznámky faráře Jaroslava Šimsy, které si napsal ve vězení v roce 1943:
„Ne Židé, ale hřích přivedl Krista na kříž. Ne hřích obecně, ne hřích těch druhých, ale náš hřích: naše zrada, naše nenávist, naše zloba, naše neláska, naše nevěry, naše nestatečnost. Jsme lepší než Jidáš, Petr, velekněz, Pilát, vojáci? Co v nás dříme?
I my jsme lidé pod Kristovým křížem, lidé stojící, padající, povstávající a jdoucí. To je jedna stránka té věci, vlastně temná stránka. Jací jsme ve světle Boží spravedlnosti a svatosti?


A druhá stránka je světlá. To je Boží láska. Nejsme horší než lotr. Jen hleďme k Ježíši Kristu, k jeho oběti, k tomu, jak se slitoval nad námi. Zemřel nejenom za nás, zemřel za celý svět. A my jsme tedy zahrnuti v tom smíření světa s Bohem. A nejenom náš Spasitel, ale můj Spasitel. Věčná útěcha, síla, spása. Beránku Boží, smiluj se nad námi! Amen.“


Velikonoce jsou oslavou vzkříšeného a živého Boha, Ježíše Krista. Zveme Vás srdečně k těmto shromážděním:


13.4. Zelený čtvrtek - čtení Pašijí 19.00 h, fara Krucemburk
14.4. Velký pátek - bohoslužby v 17.00 h s Večeří Páně, kostel Krucemburk
16.4. Boží hod - bohoslužby s Večeří Páně v 8.15 h, modlitebna CČSH Chotěboř
- bohoslužby s Večeří Páně v 10.00 h, kostel Krucemburk


Při bohoslužbách na Boží hod vykonáme celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky JJ.


V neděli 26. března 2017 se v 10.00 h uskuteční v kostele sborové shromáždění.

K tomuto sborovému dopisu je přiložen leták Jeronýmovy Jednoty. Sbírka na tento stavební fond naší církve proběhne v měsíci dubnu a květnu.


V první polovině tohoto roku plánujeme výměnu střešní krytiny na kostele. Akce je rozpočtována na cca 900 tisíc Kč. V sboru probíhá dlouhodobá sbírka darů na tento účel. Budeme rádi, pokud na tuto sbírku přispějete.

Zveme Vás všechny k účasti na životě sboru.

S bratrským pozdravem za staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Krucemburku

Jaroslav Lacina                         Marek Vanča
     kurátor                                     farář

 

Dopis ve formátu PDF ke stažení

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.