Kategorie: Archiv novinek a akcí

Adventní sborový dopis 2016

Text letošního adventního sborového dopisu, obsahující připomenutí vánoční zvěsti, rekapitulaci bohoslužebného programu v závěru kalendářního roku 2016 a stručný výhled na investice roku 2017. V závěru zprávy je odkaz na stažení dopisu ve formátu PDF.

Milé sestry a milí bratři,


srdečně Vás všechny zdravíme jménem staršovstva našeho sboru a přejeme Vám hodně radosti a naděje v této předvánoční době.


O Vánocích si všechny křesťanské církve připomínají narození Božího Syna Ježíše Krista. Andělé tehdy v Betlémě zvěstovali „velikou radost“. Volali: „nebojte se, narodil se vám dnes Spasitel!“ Boží sláva se ukázala všem. V Božím Synu přišla konečná záchrana pro celý svět.

Že už jste o tom slyšeli? Snad ano, ale životně důležité věci si ukládáme často jenom ve svém vědomí, ale naše srdce se jich vnitřně neúčastní. Něco o Bohu víme, ale naše srdce se přitom nijak nemění. Bůh sám přichází a nabízí záchranu. A co my? Uvědomujeme si vůbec svou situaci? Všichni potřebujeme Zachránce. Nepomůže nám jen vnější zbožnost, jen vnější příslušnost k církvi. Důležitý je vztah našeho srdce, náš osobní a živý vztah k Bohu. Nestačí jen své svědomí falešně utěšovat. Naše hříchy musí být odpuštěny. V tom je nám právě Ježíš Kristus jedinou zárukou. Narodil se a vstal z mrtvých pro nás všechny. Pro každého z nás platí tato radostná zvěst o záchraně. Zkusme znovu pochopit a přijmout pravý smysl Vánoc otevřeným a věřícím srdcem. „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ Lukášovo evangelium 2,10-11

Zveme Vás srdečně k těmto vánočním shromážděním:

Krucemburk:
24.12. - Štědrý den, bohoslužby v 10.00 h s pásmem dětí a mládeže G. F. Händel -
Mesiáš
25.12. - Boží hod, bohoslužby s večeří Páně v 10.00 h, vykonáme sbírku na
bohoslovce a vikariát naší církve
1. 1. - první neděle v roce, bohoslužby v 10.00 h

Chotěboř:
25.12. - Boží hod, bohoslužby s večeří Páně v 8.15 h, vykonáme sbírku na bohoslovce
a vikariát naší církve
1. 1. - první neděle v roce, bohoslužby v 8.15 h

Zveme Vás všechny k účasti na životě evangelického sboru. V letošním roce se uskutečnila generální oprava varhan v kostele a na jaře 2017 budeme měnit krytinu střechy kostela. Náklady budou více než 900 tisíc Kč. Přejeme Vám všem hodně Božího pokoje a radosti o Vánocích i v novém roce 2017.


S pozdravem za staršovstvo


Jaroslav Lacina                                        Marek Vanča
kurátor                                                        farář

 

 

Dopis ve formátu PDF ke stažení

print Formát pro tisk

Komentáře rss


icon , thanks odpovědět
<a href="http://www.fastrac.cz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=52:fastrac-8310-ma-kest-za-sebou&catid=2:kat1">thanks</a>
tgffh