Kategorie: Archiv novinek a akcí

Adventní dopis 2017

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krucemburku
Mikuláše Střely 178, tel. 607980711, č. účtu 220762664/0300, http://krucemburk.evangnet.cz

 „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Mt 2,2

V adventu 2017

Milé sestry a milí bratři,

       srdečně Vás zdravíme jménem staršovstva sboru a přejeme Vám hodně radosti a pokoje v tomto adventním čase.

       Zvěst Vánoc nám říká, že Bůh se stal člověkem. Je to zvláštní a podivné jednání. Bůh, který člověka nesrovnatelně převyšuje, Bůh, který je „vysoko“, tedy mimo náš dosah, se snižuje na naši úroveň.  Bůh jde za námi a snižuje se pod svou úroveň.  Bůh

v narozeném Dítěti, Ježíši Kristu, zblízka vidí náš život a jeho problémy. A to všechno proto, aby zachránil lidský život, aby dal odpuštění hříchů a novou naději. Bratr Jan Augusta vyjádřil toto Boží dokonalé ponížení slovy vánoční písně: „k nám ses v lásce sblížil, pro nás velmi snížil, stav se lidem rovný, zvolils život skrovný. Vítej, Králi náš“.

       Evangelista vypráví vánoční příběh o mudrcích, kteří šli, aby se poklonili novému Králi.  Co uděláme my o letošních Vánocích? Přijmeme tohoto poníženého Boha v lidské osobě, půjdeme, abychom se mu poklonili? Přijmeme ho radostně věřícím srdcem? Anebo zavřeme svá srdce i oči?

       Zveme Vás srdečně k těmto vánočním shromážděním:

 Krucemburk:                                                                                    

24. prosince -  4. adventní neděle, bohoslužby v 10.00 h s krátkým pásmem dětí

25. prosince -  Boží hod, bohoslužby s Večeří Páně      

31. prosince -  bohoslužby  v 10.00 h

 Chotěboř:

25. prosince - Boží hod, bohoslužby v 8.15 h s Večeří Páně

  7. ledna      - bohoslužby v 8.15 h

       Při bohoslužbách 25. prosince vykonáme celocírkevní sbírku na bohoslovce a vikariát naší církve.

       V neděli 17. prosince 2017 se v evangelickém kostele v Krucemburku v 15.00 h uskuteční adventní koncert souboru Ritornello, který zahraje a zazpívá mši Jana Jakuba Ryby – „Slunce z hvězdy již vyšlo“. Vstupné je Kč 150,-

       V létě letošního roku sbor uskutečnil výměnu krytiny na střeše kostela v Krucemburku. Celkové náklady činily Kč 1,2 milionu. Děkujeme všem členům sboru, kteří na výměnu střešní krytiny přispěli, sbírka bude pokračovat do Velikonoc 2018.

       Jménem staršovstva našeho evangelického sboru v Krucemburku Vám všem přejeme radostné vánoční svátky a požehnaný rok 2018.

                                              S pozdravem za staršovstvo

     Jaroslav Lacina                                                                                                Marek Vanča

           kurátor                                                                                                              farář

print Formát pro tisk